AMFIKA, Amateur Filmclub Kampen

Welkom op de website van Amateur Filmclub Kampen.

Na een bestaan van 40 jaar, vanaf smalfilm, via VHS , Hi 8,  DV en HD tot 4K filmen, is er helaas een eind gekomen aan het bestaansrecht van onze mooie club. De laatste paar jaar liep het ledental langzaam terug tot 12 leden, waarvan ruim de helft inmiddels ouder dan 80 jaar was. Er was dan ook geen compleet en goed functionerend bestuur meer te vormen en we daarom moesten besluiten; “het is mooi geweest”. We hebben in de loop van de jaren met elkaar hele mooie dingen beleeft en gedaan. Mooie opdrachten gekregen en ook uitgevoerd naar tevredenheid, ook van opdrachtgevers. Het doek is gevallen, wij gaan kleinschalig verder maar niet meer in clubverband.

Wilt u toch nog graag informatie over film of video?
U kunt via onze contactpersoon op de website toch in contact komen met enkele leden van voorheen Amfika. Die service proberen we nog geruime tijd in stand te houden voor geïnteresseerden. Verzoeken om hulp of misschien wel een opdracht voor een video?   U mag het zeggen.

Om toch nog iets van onze veelzijdigheid te tonen treft u op onze site een paar korte filmpjes aan van enkele van onze leden. Wij wensen u vooral ook veel filmplezier toe.

Het voormalig bestuur van Amfika.

Contact; egbertbosch@hotmail.com